Sağlık turizmi kapsamında resmi olarak yetki verilmiş kişiler tarafından ve doktor kontrolünde takibi yapılan alternatif tıp uygulamaları, dünya çapında bilinen bir yöntemdir. GETAT uygulamaların sağlık turizmi açısından önemi ve hangi yöntemlerden oluştuğundan bahsedilecektir.

Şifa bulmak amacıyla dünyanın bir ucundan gelen kişiler için GETAT yani geleneksel ve alternatif tıp her dönemde cezbedici olmuştur. Bu ilginin artmasında, uygulamaların her bireyin kendi kültürüyle uyumlu olması, az maliyetli olması, kolay ulaşılabilir olması, sigorta kapsamına alınması, girişimsel işlemlere gerek duyulmaması, kronik, psikiyatrik ve terminal dönem hastalıklara umut olması etkili olmuştur. Türkiye'de ise bunlara ek olarak bitki çeşitliliğinin fazla olması, yüksek turizm potansiyeli ve zengin yeraltı kaynakları, uzman personel sayısının fazla olması ve sunulan hizmetlerin kaliteli ve ucuz olması da oldukça etkilidir. Aynı zamanda, diğer ülkelerin uygulamış oldukları sigorta kapsamının kısıtlayıcılığı, tıbbi uygulama maliyetlerinin yüksek olması, bazı yöntemlerin uygulanma yasağı ya da kısıtlı uygulanması gibi nedenler, Türkiye’de GETAT uygulamalarının gelişmesine olanak sağlar.
Bilinen tıp uygulamalarını desteklemek ya da yaşam koşullarını iyileştirmek maksadıyla geleneksel ve alternatif tıp uygulama destinasyonlarına yapılan seyahatlere GETAT Turizmi adı verilir. Bu uygulamalar yerli turistlerin de ilgisini çeker. Sağlık Bakanlığı’na bağlı “Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı’'nın kurulması resmi anlamda atılan en önemli adımdır. Bu birimin GETAT yöntemleri, eğitim ve uygulama merkezlerini, hastanelerin bu uygulamalarla ilgili planları ve denetlenmesini yönetmeliklerle tanımlaması insanların  güvenini kazanmıştır. Devlete bağlı sağlık kurumlarının ve özel sektörün bu  uygulamaları yapabilecek konuma gelmesi, yerli ve yabancı turistlerin tercihlerini artırmaktadır. Özellikle, ülkemizin sağlık turizmi açısından kazandığı olumlu görünümü ve güvenilir ülke olması bu çekiciliği her geçen gün artırmaktadır. Bu yüzden GETAT nedir ve uygulama alanları nelerdir, genel bir bilgi verilmesinde fayda var.
GETAT Ne Anlama Gelir?
Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre “geleneksel tıp”, fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı -izahı yapılabilen veya yapılamayan- bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür.
 “Tamamlayıcı tıp” ise, ilave yarar sağladığına inanılan sağlık uygulamalarının konvansiyonel tıpla birlikte kullanılması sonucu kazandığı anlamdır.
İntegratif Tıp; geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile kanıta dayalı tıp uygulamalarını bütüncül olarak değerlendiren ve bütünleştirici tıp olarak tanımlanan yöntem ve uygulamaları kapsar.
Konvansiyonel tıbbın dallara ayrılarak vücudun her sistemini ayrı uzmanlık alanı içinde ele alması ve tedavi etmesine karşılık tamamlayıcı veya bir diğer değişle integratif tıp ise insanı bütünsel bir yaklaşımla değerlendirir.
GETAT Yöntemleri Nelerdir?
Sağlık Bakanlığı tarafından 27.10.2014 tarih ve 29158 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile izin verilen uygulamalar belirlenmiştir. Buna göre “akupunktur, kupa, apiterapi, proloterapi, ozon uygulaması, hipnoz, osteopati, sülük uygulaması, fitoterapi, homeopati, kayropraktik, müzikterapi, larva uygulaması, mezoterapi, refleksoloji” ile ilgili tedavilerin uygulanabileceği izni verilmesi yanında, nasıl uygulanacağı da belirtilmiştir. Hekimler bu eğitimlerin tümüne katılabilirken diğer sağlık personelleri de eğitimlerin bazılarına katılım sağlayabilir.  Teorik ve uygulama sınavında başarılı olan katılımcı Sağlık Bakanlığı tarafından tescilli sertifika almaya hak kazanır. Sertifikanın geçerlilik süresi yedi yıldır.
İnsanların hayatında yer alan bu tür tıbbi uygulamaların standardizasyondan yoksun, mevzuat alt yapısı olmayan, denetimsiz ve istismara açık olması durumunda insan sağlığını tehdit etmesi kaçınılmazdır. Bu yüzden asla unutulmamalıdır ki Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş kişilerin resmi olarak onaylanmış kurumlardan verdiği hizmetlerin doktor kontrolünde uygulanması gereklidir.
Bu tedavi yöntemlerinden bazıları, önümüzdeki haftalarda daha detaylı olarak incelenecektir.

(KAYNAK: Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Turizm Ansiklopedisi)