Sağlık turizminde dijitalleşme nedir en çok merak edilen ve araştırılan sorulardan birisidir.

Sağlık turizminin, en genel haliyle kişinin hastalıktan korunma ya da tedavi olma maksadıyla ikamet ettiği yerden farklı bir ülkeye seyahat etmesi olduğundan bahsetmiştik. İçerisinde bulunduğumuz yüzyıla yoğun teknolojik atılımlarla girdiğimiz ve hala teknolojinin büyük bir hızla geliştiğinden bahsetmemiz mümkün. Bu hafta, gelişen teknoloji ile beraber yükselen ‘dijitalleşme’ trendinin sağlık turizmine katkısını ele alacağız.
Sağlık Turizminde Rekabet Hat Safhada
Sağlık turizmi, bildiğimiz gibi kişilerin bulunduğu ülkede tedaviye erişimin zor olması, tedavi ücretlerinin yüksek olması, sağlığın iyileştirilmesi ile beraber seyahat etme arzusu, uzun bekleme süreleri gibi nedenlerle insanlar için bir ihtiyaç haline dönüşmüş; artan ulaşım imkanı ve hizmet kalitesi ile her geçen gün etkisini dünyada arttırmıştır. Sağlık turizminde dijital kaynakların kullanımı da yaygınlaşmış ve yaygınlaşmaya devam edecektir. 
Termal ve wellness turizmi, medikal turizm ya da yaşlı ve engelli turizmi; sağlık turizmi kapsamına girer. Her ülkede bu turizm çeşitlerinden biri ya da birkaçıyla ilgili uygun faaliyetler yürütülmesi adına kanunlar hazırlanır ve bu kanunlara uygun nitelikte denetlemeler yapılır. Tüm bu faaliyetlerin uluslararası geçerliliğin bulunması ve uluslararası hukuka uygun hale getirilmesi önemlidir. 
Hindistan, Tayland, Güney Kore, Meksika, Singapur, İspanya gibi ülkeler sahip olduğu doğal güzellikleri, yer altı kaynakları ve altyapısı ile sağlık turizminde en çok tercih edilen ülkeler haline gelmiştir. Elbette ülkemiz de sağlık turizminde iddialı ve başarılı ülkelerden birisidir. Tüm bunlar değerlendirildiğinde rekabetin ne kadar yoğun yaşandığı tahmin edilebilir. Bu yüzden sadece teknolojiden yararlanabilmek değil aynı zamanda bu teknolojiden doğru yararlanabilmek de önemlidir. Buradan sağlık turizminde dijitalleşmenin ne kadar ciddi bir konu olduğu anlaşılmalıdır.
Dijital Süreçte İzlenen Yol
İnternetin hayatımıza girmesiyle hayatımızdaki alışkanlıkların da değişiminden bahsedebiliriz. Ulaşım, iletişim, erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Dünyada dijitalleşme sürecinin bu kadar hızlı kabul görmesinin nedenlerinden birisi de yine hayatın kolaylaşması oldu. Bu sürecin verimli hale gelmesi için dijitalleşmenin ne olduğuna değinmek gerekir. Dijitalleşme nedir sorusu ise, ürünlerin ve hizmetlerin dijital teknolojilerin yardımıyla dönüştürülmesi ve şirketlerin bu teknolojik gelişmelere uyum sağlaması olarak ifade edilebilir.
Sosyal medya platformları, bloglar, online eğitimler ve sertifika programları, e-ticaret siteleri gibi dijital kaynakların kullanımı her sektörde olduğu gibi sağlık turizmi için de vazgeçilmezdir. Sağlık turizminde dijital pazarlama için kurulan dijital ajanslar dünyanın bir çok yerinden hastalara erişim imkanı sunar. İletişim ve reklam aracılığıyla hizmetlerini dijital ortamda tanıtma şansı elde eden firmalar, uluslararası alanda rekabet edebilecek potansiyele gelir. 
Sağlık turizmi yetki belgesine sahip sağlık tesisleri ve sağlık turizmi paydaşları kendi web sitelerini ve sosyal medya araçlarını iyileştirmek ve optimum görünürlüğe erişmek için dijital hizmetler satın alabileceği gibi kendi bünyesine nitelikli bir uzman dahil edebilir. Bahsedilen dijital hizmetlere; SEO/SEM araçları, sosyal medya yönetimi, içerik hazırlama, markalaştırma, fotoğraf/video çekimleri gibi hizmetler örnek verilebilir. 
Dijital hizmetler yardımıyla oluşturulan dijital kaynaklar, sağlık turizmi maksadıyla gelmek isteyen kişilerle iletişim kurmak, merak ettikleri soruları yanıtlamak, ulaşımını ve güvenliğini sağlamak için rekabetin böylesine yüksek olduğu sektörde büyük bir kolaylıktır.
Özetle, ister sağlık tesisi ister paydaşlardan biri olun dijitalleşmeyi doğru anlamak ve uygulamak sağlık turizmi sektöründe aktif rol almak için zorunluluk haline gelmiştir.