Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip olan sağlık tesisleri ve diğer kuruluşlar, farklı alanlarda yapılan faaliyetlerin yürütülmesinde devletin sağladığı teşviklerden yararlanabilme imkanına sahiptir.

Sağlık turizmi teşvikleri nedir ve hangi alanda yapılan hizmetleri kapsar, bunları ele alalım.
Sağlık turizmi, ülkemizde hızla yayılan ve gelişim gösteren sektörlerden birisidir. Sağlık turizmine artan ilgi, bunun en önemli kanıtıdır. Ülkemizdeki sağlık turizmi potansiyelini daha da arttırmak adına devletin sağladığı teşvikler ve destek mekanizmalarından bahsedilmesi ve bu teşviklerin ne olduğunun anlaşılması büyük önem taşır. Teşvik ve destek paketleri, ülkemizde ekonomiyi canlandırmak ve dünyada bu sektörde birinci konuma yükselmek için önemli bir uygulamadır.
Öncelikle sağlık turizmi yapabilmek için uluslararası sağlık turizmi yetki belgesinin alınması gerektiği bilinmelidir. Bu yetki belgesi olan kuruluşlar, her yıl düzenlenen devlet kaynaklı teşvik paketlerinden yararlanabilir. Pek çok alanda hibe desteği sunulan sağlık turizmi teşvikleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.
•    Tescil Koruma Desteği
•    Pazara Giriş Belgeleri Desteği
•    Acente Komisyon Desteği 
•    Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği 
•    İstihdam Desteği 
•    Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği
•    Hasta Yol Desteği
•    Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
•    Birim Desteği 
•    Yurtdışı Etkinlik Katılım Desteği 
•    Milli Katılım Organizasyonunu Tanıtım Desteği 
•    Yurtiçi Etkinlik Katılım Desteği 
•    Yurtiçi Tanıtım ve Eğitim Desteği 
•    Ürün Yerleştirme Desteği 
•    Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Desteği 
•    HİSER Projesi Desteği 
•    Sanal Fuar Organizasyon Desteği 
•    Sağlık ve Spor Turizmi Sektörlerinin Geliştirilmesi ve Tanıtılması Desteği
•    Yarışma ve Etkinlik Desteği


Yukarıda bahsedilen teşvikler, sağlık turizmi şirketlerine ödenen hibeleri gösterir ve sağlık tesisleri için farklı, diğer paydaşlar için farklı destek üst sınır tutarları belirlenir. %50-70 arasında değişen hibe oranları ile birlikte belirlenen destek üst sınırı yıllık/aylık ya da etkinlik/program/belge baz alınarak belirtilebilir.
Kuruluşların sağlık turizminde yaptığı harcamaların kayıt altında olması ve faturalandırma hibe desteğinden yararlanmak için gereklidir. Hibe desteği için Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar'ın Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge doğrultusunda belirlenen şartların sağlanması ve bazı desteklere mahsus olmak üzere ön onaydan geçmesi gerekir.
Sonuç olarak, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip sağlık kuruluşları ve diğer kurumların yararlandığı bu teşvikler sayesinde ekonomik kalkınma hızlanır, aynı zamanda ülkenin sağlık turizmi sektöründe ilerlemesinde ciddi bir avantaj sağlar.