Her insanın sağlıklı yaşama hakkı vardır. Bu hakka sahip olmak için kendi ülkelerinde yeterli kaynağı olmayan ya da büyük bütçe payı gerektiren tedavilere erişmek adına sağlık turizmi yeni bir alternatif sunar.

Hastaların sağlıklarının iyileştirilmesi, korunması ve tedavisinin yanı sıra ziyaret ettikleri ülkede güzel vakit geçirmeye, dinlenmeye ve o ülkenin olanaklarından yararlanmaya da ihtiyaçları vardır. Bu konuda ülkemizin olanakları çok geniştir ve aynı zamanda sahip olduğu iklim sayesinde farklı tatları aynı anda tatmak bile mümkündür. Sağlık turizmi konusunda ülkemizin zengin kaynaklarından bir önceki yazımızda değinmiştik. Peki, sağlık turizmi hangi temel alanlardan oluşur? Bu yazımızda bu konudan bahsedilecek..
Sağlıklı yaşam arzusu genç yaşlı farketmeksizin hayatı boyunca birçok kişinin ortak beklentisidir. Bu noktada sağlık turizmi 21. yüzyılda ön plana çıkıyor. Sağlık turizmi sadece tedavi amaçlı bir turizmden  ibaret değildir. Sağlık turizmi 3 farklı alanda değerlendirilebilir.
1.    Tıp Turizmi
2.    Termal Turizm
3.    Yaşlı ve Engelli Turizmi
TIP TURİZMİ 
Hastanelerde sunulan tedavi hizmetlerinin bütünü tıp turizmi kapsamındadır. Aynı zamanda sağlık turizminden bahsedilince ilk akla gelen turizm çeşididir. Medikal turizm adıyla da bilinen tıp turizmi, yurtdışından hastalık durumu nedeniyle gelen turistlerin özel klinikler, özel hastaneler ya da kamu hastanelerinde tam kapsamlı tedavisi sağlanması sürecidir. Tedavi kapsamında genellikle check-up işlemleri, sağlık taraması, kanser tedavisi, obezite tedavisi, nöroşirurji, organ nakli, estetik cerrahiler, diş estetiği, diş tedavileri gibi tıbbi müdahaleler sayılabilir.
Tedavi sürecinde ilgili sağlık kurumları, sağlık turizmi  acenteleri ile sözleşme imzalar. Sağlık turizmi yetkisi olan  acenteler hastalarla irtibata geçer. Onların ulaşımından, tedavi süresince konaklamalarından sorumludurlar. 


TERMAL TURİZM
Maden sularının dinlendirici etkisi kişiyi ruhsal, fiziksel anlamda rahatlatır, ağrılarını azaltır ve sakinleştirir. Tedavinin ötesinde bir terapi etkisi sunan termal kaynaklar, içerisinde barındırdığı erimiş mineraller sayesinde kişilere zindelik verir. Esansında gemişi incelendiğinde tarih boyunca doğal kaplıcaların, çamur banyosunun ve termal suların şifa kaynağı olduğu biliniyordu. Sümerler’in sıcak kaynakların yakınına sağlık tesisleri inşa etmesi, bunun kanıtıdır. 
Termal turizm kapsamında; termomineral su banyosu, inhalasyon yöntemi, çamur banyosu gibi termal kaynaklar ile birlikte diyet, psikoterapi, rehabilitasyon gibi tedavi edici uygulamaların bir arada kullanılması ve termal kaynaklarda yapılan eğlence ve etkinliklerin tamamı vardır. Sağlık turizmi uygulaması yapılabilecek bazı termal tesis türleri şu şekilde sıralanabilir:
•    Termal oteller
•    Kür merkezleri
•    İçmeler- Maden suyu
•    Kaplıca
•    Deniz kürü (Talassoterapi Merkezleri)
•    Fizik Tedavi Hastaneleri
•    Klimaterapi Kürleri

YAŞLI VE ENGELLİ TURİZMİ
Yaşlı turizmi, 3. Yaş turizmi olarak da bilinir ve yaşlı bakımıyla ilgili kurulan tesislerin ve bu amaçla yapılan seyahatlerin tamamı olarak bilinir. Dünyada gelişen sağlık imkanlarıyla yaşlı nüfusu her geçen yıll artıyor. Bu yüzden yaşlı turizmine olan ilgi tahmin edildiğinden daha fazladır.
Bu sağlık turizmi türünde, yaşlı turistlerin bakımı ve rehabilitasyonu için kurulan klinik konukevleri, geriatrik tedavi merkezleri, bakım evlerinde, gerekli eğitimi almış ve resmi olarak personel tarafından yapılır. Demografik yapıya göre seçilen aktiviteler ve etkinlikler ise kişilerin memnuniyetini artırır, böylece sağlık turizminin her alanında eşit bir büyüme sağlanarak Türkiye, dünyada en çok tercih edilen ülkelerden biri olabilir. Bu yüzden her alanda eşit büyüme ve gelişme göstermek oldukça önemlidir.
Engelli turizminde ise bireylerin engel durumuna göre özel koşullar sağlanarak iyi bir tedavi ve turizm deneyimi sağlamak amaçlanır.. Engelli bireyler için özel bakım, klinik otellerde ve rehabilitasyon merkezlerinde verilebilir.
(Kaynak:Wikipedia/Sağlık Turizmi)