GETAT nedir, yöntemleri nelerdir sorularına yanıt aldıktan sonra GETAT kapsamına giren bazı yöntemleri daha ayrıntılı ele almak gerekir.

Bu yöntemlerden akupunktur, apiterapi, fitoterapi, hipnoz ve sülük tedavisi ayrı başlıklarda değerlendirilecektir.

Akupunktur
Akupunktur, en çok bilinen tamamlayıcı ve alternatif tedavilerden bir tanesidir. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada uygulanan bir tedavi olan akupunktur, Latince akus (iğne) ve punktura (penetrasyon) kelimelerinden oluşur. İğne, lazer ışınları, elektrik stimülasyonu, kupa, iğne ya da manyetik lopçuklar, akupres ve manyetik titreşimler gibi uyarı teknikleriyle bedende bulunan özel noktaların uyarılması şeklinde uygulanan yöntemdir. Genellikle Çin, Japonya, Kore ve Tayvan'da rutin bir tedavi olarak uygulanmaktadır. Bu yöntem kas-iskelet ağrıları, diş ağrısı, yaşlılık hastalıkları, anksiyete gibi rahatsızlıklarda tedaviye yardımcıdır. Türkiye’de 56 uygulama merkezi ve 21 eğitim merkezi olan akupunktur uygulaması sunduğu sağlık hizmetinden yararlanmak için bireylerin seyahat ettiği uygulamalardan biridir. 
Apiterapi
Bal, arı sütü, polen, propolis, arı zehri gibi arı ürünlerinin sağlığı koruma ve iyileştirme maksadıyla destek etkisi vardır. Ayrıca bu arı ürünlerinin değişik alanda kullanılabilirliği ve tedavi amaçlı uygulanabilirliği sayesinde tıp alanında alternatif ürün olarak tercih edilir. Kellik tedavisinde ön plana çıkan apiterapi, sağlık turizmi açısından değerlendirildiğinde Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği şartları taşıyan yetkili saç ekim merkezlerinde doktor kontrolünde uygulanabilecek yöntemlerden biridir.
Fitoterapi
Bitkinin yaprak, çiçek, tohum, kök gibi kısımlarının veya tamamının hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde kullanımı fitoterapi kapsamına girer. Yunanca Phyton (Bitki) ve Therapeia (Tedavi) kelimelerinin birleşiminden meydana gelen fitoterapi, bitkilerin etkin maddelerini taşıyan kısımları veya bir farklı işlem metotlarıyla elde edilmiş doğal ürünlerinden hareketle hazırlanan, standardize edilmiş farmasötik formlar (tablet, kapsül, tentür vb.) ve bitkisel tıbbi ürünler kullanılarak yapılan uygulamadır. Bu uygulama kapsamında kullanılacak bitki ve bitkisel ürünler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından kontrol altında tutulur. 
Türkiye’de, 18 uygulama merkezi 18 eğitim merkezi bulunan fitoterapi uygulaması ile ilgili çalışmalar devam etmekte ve sertifika programları bulunmaktadır. 21. yüzyılda fitoterapiye olan ilgi daha da artmaktadır. Fitoterapi yöntemine başvurma sıklığı, ABD’de dermatoloji polikliniklerine başvuran hastalarda %86, Almanya’da %52’dir. Bu yüzden yurtdışı pazarını takip etmekte yarar var.
Hipnoz
Hipnoz, uygulayıcı tarafından hastaya verilen telkinlerin, kişinin bilinç ve farkındalık, vücut, hisler, duygular, düşünceler, hafıza veya davranışlarında oluşturduğu değişikliği içerir. Hipnozun tıbbi müdahale sırasında kullanımı sonucu ağrı eşiğini değiştirdiği için yararlı olduğu ve kişide gevşeme sağladığı belirtilir. Pek çok ülkede kullanıldığı bilinen hipnoz, nabızda değişiklik, otonom fonksiyonların stabilize edilmesi, daha az kanama ve ağızda kuruluk hissi elde edilebilen ve tedavide işe yarayan etkinlikleri vardır. Yine ülkemizde eğitim merkezi bulunan uygulamalardan bir tanesidir. 
Sülük Tedavisi
Hirudoterapi asıyla bilinen uygulama için steril sülük kullanılır. Tedavi için kullanılacak sülük türleri “Hirudo medicinalis ve Hirudo verbana” olmalıdır ve steril sülük elde edilen işletmeden temin edilmesi önemlidir. Özellikle kas‐iskelet sistemi rahatsızlıklarında, kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlıklarında, yumuşak doku yaralanmalarında ve diğer rahatsızlıklarda klinik kullanım alanı vardır. Sülük uygulaması sertifikalı hekim ya da hekim gözetiminde olan sağlık personeli tarafından yapılması gerekir.
Diğer GETAT yöntemlerini incelemeye önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz.