Niyetlerin, iyiliklerin, paylaşmaların, açın halinden anlamaların, sağlığın, sabrın, metanetin ve gönül serinliğinin adıdır RAMAZAN ve ORUÇ.

Az ve kontrollü yemek, az ve kontrollü uyumak, az konuşup çok dinlemek, mideyi, gözü, gönlü dinlendirmenin adıdır RAMAZAN ve ORUÇ.

Helal olsa bile vaktinden önce dokunmamayı, açlık-susuzluk olsa bile yakınmamanın adıdır RAMAZAN ve ORUÇ.

Riyası olmayan, gösterişi olmayan ispatı olmayanın tek ibadettir RAMAZAN ve ORUÇ.

Ailede birliğin, Dualarda dirliğin, ilk orucu tutmanın sevincidir RAMAZAN ve ORUÇ.

Hoşgeldin, hoş ile geldin, NAHOŞ etmeden
uğurlamanın adıdır RAMAZAN ve ORUÇ

Bir çağrı ile niyetleyip diğer çağrı ile başlayan Bismillahın adıdır RAMAZAN ve ORUÇ.

Senin benin olmadığı, onun bunun ayrışmadığı günün adıdır RAMAZAN ve ORUÇ.

Başlarız BİSMİLLAH 
Bitiririz ELHAMDÜLİLLAH 
Çalışırız BerekALLAH
Ömür dediğimiz şey iki vakit arası bir zamandır.
Kulağımıza okunan Ezan ile başlayıp
Öldüğümüzde okunan SELA ile bitirdiğimiz bir ömürdür bizlere TAKDİR edilen.
Hayrlı Ramazanlar