Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uluğ, influenza akutun, kendini sınırlayıcı, A ve B tipi influenza virüslerinin etken olduğu ateşli bir hastalık olduğunu belirtti. Her kışın değişken şiddette salgınlara yol açtığının altını çizen Dr. Mehmet Uluğ, “İnfluenza virüsünün diğer üst solunum yollarında infeksiyona yol açan virüslerden üç önemli farkı epidemiler yapması, belirgin olarak yüksek ateş ile seyretmesi ve özellikle komplikasyon olarak gelişen pnömoni nedeniyle mortaliteye yol açmasıdır. İnfluenza virüsü her yıl tüm dünyada yüzde 10-30 sıklığında değişen atak hızıyla eşsiz bir epidemiyolojiye sahiptir. Değişen zaman aralıklarında ortaya çıkan yeni varyantları pandemiye yol açabilmektedir” dedi.

Aşılar hastalığı yüzde 70-90 oranında önler

Grip aşısı hakkında bilgi veren Dr. Mehmet Uluğ, “İnfluenza aşıları standart olarak bir önceki yıl salgınlara yol açan iki tip A ve bir tir B hemaglütinin kökeni içerir. Aşının etkinliği yaşa, kişinin immünitesine ve aşı içeriğindeki virüslerin antijenik yapısıyla aşı uygulanma mevsiminde dolaşan virüslerin antijenik yapısındaki benzerliğe bağlı olarak değişir. Aşılama sonrası çocuk ve genç yetişkinlerin çoğunluğunda koruyucu dozda antikor titreleri oluşur. 65 yaş altındakilerde aşı ve dolaşan virüsler antijenik olarak benzer oldukları takdirde aşılar hastalığı yüzde 70-90 oranında önlerler. Ayrıca aşılamanın işe gidiş günlerinde artış, sağlık kaynaklarını ve antibiyotik kullanımında azalma gibi olumlu etkileri de vardır” diye konuştu.

Aşı kimlere uygulanır

Aşının uygulana bilecek hedef gruplar hakkında bilgi veren Dr. Uluğ, “İnfluenza aşıları risk altındaki 6 aylık veya daha büyüklere güvenli ve etkin olarak uygulanabilir. İnfluenzanın kompilikasyonlarının sıklığında artış bulunan kişiler: 65 yaş ve üzerindeki kişiler, bakım evleri ve huzur evlerinde kalanlar, Kronik akciğer (astım dâhil) ve kardiyovasküler sisteme ait hastalığı bulunan yetişkin ve çocuklar, Kronik metabolik hastalıklar (Diabetes mellitus dahil), böbrek işlev bozuklukları, hemoglobinopatiler veya immünsüpresyon (ilaçlara bağlı veya HIV infeksiyonu) nedeni ile düzenli izlem gerektiren veya bir önceki yıl hastaneye yatmış yetişkin ve çocuklar, Uzun süreli aspirin tedavisi almakta olan ve bu nedenden dolayı influenza infeksiyonunu takiben Reye sendromu riski bulunan çocuk ve adolesanlar (6 ay-18 yaş), İnfluenza mevsimi sırasında gebeliklerinin ikinci veya üçüncü trimestıranda bulunacak olan kadınlar. 50-64 yaşındaki kişiler için öneriler. Bu yaş grubundaki kişilerde yüksek riskli kişilerdekine benzer risklere sahiptir. Bu yaş grubundakilere aşı uygulaması ile daha az influenzaya yakalanma, daha az iş gücü kaybı, daha az hastane başvurusu ve antibiyotik kullanımı elde edilir. Yüksek riskli kişilere influenza bulaştırabilme riski olan kişiler: İnfluenza için yüksek riskli kişilerin yaşadığı ev halkı, sağlık çalışanları ve bakım evlerinde çalışanlar aşılama için önemli hedef gruplardır. Bakım evlerinde çalışan sağlık çalışanlarının aşılanması ile buralarda kalanlar arasındaki ölüm oranlarının azaldığı bildirilmektedir. Bu açıdan aşağıda bildirilen grupların aşılanması önerilmektedir. Hastane ve poliklinik hizmeti veren doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personelleri, Hasta ve kalanlarla yakın temasta olan bakım evleri ve sürekli bakım hizmeti veren yerlerin çalışanları, Yüksek riskli kişilerin yaşadıkları yerlerde bulunan yardımcılar ve personeller, Yüksek riskli kişilerin birlikte yaşadığı ev halkı. Bu gruplara ilaveten 0-23 aylık çocuklar influenza ilişkili artmış hastaneye yatış riskine sahiptirler. Bu yüzden bu yaş grubundaki çocukların ve bu çocuklara bakım veren kişilerin de aşılanması önerilmektedir” diye belirtti.