Her iki kuruma da ilişkin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugükü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre söz konusu kararla, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı. Ayrıca, aynı kararda Bayburt Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevden alınırken, boşalan makama ise yerine Rahmi Güney'in ataması gerçekleştirildi.

Başkan Tütüncü, Antalya Büyükşehir'e aday Başkan Tütüncü, Antalya Büyükşehir'e aday