Üsküdar Üniversitesi NPİstanbul Hastanesi Çocuk Nöroloğu Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, çocuk nörolojisinin önemi hakkında bilgi verdi.

ÇOCUK NÖROLOJİSİ ÇOCUĞU ANNE KARNINDAN ERİŞKİN YAŞA KADAR İZLER

Çocuk nörolojisinin, 0-18 yaş arası çocukların beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp uzmanlık dalı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, “Çocuklar küçük erişkinler değil, büyüyen gelişen varlıklardır. Büyüme ve gelişme anne karnından itibaren başlar. Bu süreçte çocuğun tüm organları ile birlikte beyin, sinir sistemi ve kaslarının da yaşına uygun gelişim özelliklerini kazanması beklenir. Bu nedenle çocuk nörolojisi çocuğun anne karnından erişkin yaşa kadar geçen sürede büyüme ve gelişme sürecini izler, gelişebilecek olumsuz etkileri saptayarak önlem alır, ortaya çıkmış nörolojik hastalıkların takip ve tedavisini yapar.” dedi.

ÇOCUK NÖROLOJİSİNİN İLGİ ALANINA GİREN HER DURUM HASTALIK DEĞİLDİR

Çocuk nörolojisinin ilgi alanına giren her durumun hastalık olmadığını da dile getiren Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, “Çocukların büyüme sırasında nöro-motor gelişimini gösteren başını dik tutma-oturma-yürüme, zihin gelişiminin bir parçası olan sosyal gülümseme-konuşma gibi basamakları takip ederek, ortaya çıkabilecek olumsuz durumları önceden saptamak önlem almak, aileleri bu konuda bilgilendirmek çocuk nörologlarının uzmanlık konularıdır.” diye konuştu.

ÇOCUK NÖROLOJİSİ ALANINDA SIKÇA KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR NELER?

Çocuk nörolojisinin aynı zamanda yenidoğan, bebek, çocuk ve ergenlerdeki nörolojik sorunların teşhisi ve tedavisiyle de ilgilendiğini ifade eden Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, “Bu alanda sıkça karşılaşılan hastalıklar arasında beyin felci (serebral palsi), gevşek bebek (hipotoni),  epilepsi (sara), ateşli havale (febril konvülziyon), bayılma, kas  hastalıkları, hareket bozuklukları, tikler, nörodejeneratif hastalıklar, baş ağrıları, migren, öğrenme güçlükleri, uyku bozuklukları, dikkat eksikliği, hiperaktivite, otizm, nörolojik gelişim bozuklukları, sinir sistemi enfeksiyonları gibi çeşitli durumlar sayılabilir.” dedi.

ÇOCUKLARIN HASSAS GELİŞİM DÖNEMİNDE GECİKME VARSA ERKEN TESPİTİ ÖNEMLİ

Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, çocukların hassas gelişim döneminde gecikme, duraklama veya epileptik nöbetlerin erken tespiti konusunda bir an önce çocuk nörolojisine başvurulması gerektiğini söyledi.

“Çocuğun büyüme-gelişme basamaklarını takip etmek, olumsuz gelişmelere zamanında önlem alabilmek ve ortaya çıkmış nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisi için çocuk nöroloğu ile görüşmeniz uygun olacaktır.” diyen Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, şunları kaydetti:

“Çocuk nörolojisi hekimi çocukları ailesi ile birlikte değerlendirmeye alır. Aileden şikayet ve belirtilerle ilgili öyküyü dinler, geniş aile ilgili sorgulamalar yapar. Bebeğin veya çocuğun gelişimsel ve nörolojik muayenesini yaptıktan sonra gerek görürse birtakım testler isteyebilir. Muayene ve istenmişse testlerin sonuçları ile aile ile tekrar görüşüp belirtilerin bir sebebi olup olmadığını, varsa bir hastalık veya sendrom adını paylaşır. Tedavi ve takip konusunda aileyi bilgilendirir.”

GELİŞİM TESTLERİ ÖNERİLİYOR

Çocuk nöroloğu gerekli görürse çocuğun gelişimsel basamaklarını izleme açısından takibe alacağını da dile getiren Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, gelişim testleri yaptırılmasını isteyebileceğini de kaydetti.

Ayrıca kan testleri, elektroensefalografi (EEG), beyin MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme), beyin BT (Bilgisayarlı Tomografi), elektromiyografi (EMG) yaptırılmasının da önerilebileceğini anlatan Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, “Sevgili ebeveynler, çocuklarda görülen nörolojik hastalıklar sadece kendilerini etkilemez. Ebeveynleri olarak sizler, kardeşleri, geniş aile bireyleri, öğretmenleri ve arkadaşları da bu durumdan etkilenirler. Konu ile ilgili endişelerinizi giderebilmek için, çocuklarınızın nörolojik gelişimlerinin izlenmesi, erken tanısı ve gerekli durumlarda erken tedavisi için çocuk nörolojisi hekiminizle görüşmeniz uygun olacaktır.” şeklinde sözlerini tamamladı.