Toplantının açılışında konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, üyelerin desteklerden faydalanması için çaba gösterdiklerini belirterek, seminerin verimli geçmesini diledi.

Batı Akdeniz ihracatı 2023’e iyi başladı Batı Akdeniz ihracatı 2023’e iyi başladı

KOSGEB’in, 2019 yılından bu yana imalatçı KOBİ’lere yönelik ’İmalat Sanayinde Dijitalleşme’ başlıklı çağrılarının alanını genişleterek destek limitlerini artırdığını kaydeden Başkan Güngör, KOSGEB’in “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” çağrısı ile KOBİ’lerin rekabetçiliklerinin ve verimliliklerinin arttırılması çerçevesinde imalatçı KOBİ’ler makine teçhizat alımları için 1.5 milyon TL’ye kadar, dijital teknolojiler geliştiren imalatçı KOBİ’ler 2 milyon TL’ye kadar, dijital teknolojileri üretim süreçlerine dahil eden imalatçı KOBİ’ler 2 milyon TL’ye kadar destekleyeceğini söyledi.

MATSO üyelerinin bu desteklerden faydalanması için çaba gösterdiklerini ifade eden Başkan Güngör, bu çerzevede bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini kaydetti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2022 yılı Ağustos Ayı verilerine göre Manavgat’ta imalat sanayinde üretim yapan 503 işletme ve bu işletmelerde 2 bin 681 çalışan bulunduğunu ifade eden Başkan Güngör, amaçlarının bu işletmelerin desteklerinden faydalanarak Manavgat’ımız için önemli ölçüde katkı sağlaması olduğunu vurguladı.

KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış ise belirli aralıklarla Manavgat’a gelip destekleri anlattıklarını ifade ederek seminer ve toplantıların hep ilgi gördüğünü söyledi. Daha fazla KOBİnin destekten faydalanması için çaba gösterdiklerini anlatan Erkış, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör’ün Oda üyelerine faydalı olabilmek ve daha fazla kişinin desteklerden faydalanması için çaba gösterdiğini söyledi.

"Toplam 2 milyon TL’ye kadar destek verilecek”

Eşkış, “KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı çerçevesinde imalat sanayi sektöründe milli imkânlar ağırlıklı olarak dijitalleşme amacıyla yürütülen 2022-01 Proje Teklif Çağrısı çerçevesinde işletme başına 900 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 1 milyon 100 bin TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 2 milyon TL’ye kadar destek verildiğini ve 2022-02 Proje Teklif Çağrısı çerçevesinde işletme başına 400 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 1 milyon 600 bin TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 2 milyon TL’ye kadar destek verilecek” dedi.

Bu destekteki amacın imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin modern teknolojiler ve iş modelleriyle çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, ürün ve üretim süreçlerinin kalite standartlarına uygun hale getirilmesi ile imalat sanayi KOBİ’lerinin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması olduğunu söyledi.

Müdür Erkış, yaptığı sunumla “İşletme Geliştirme Destek Proğramı”nı anlattı. Sunum sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.