KGK’dan Ankara’da diplomasi turu KGK’dan Ankara’da diplomasi turu

Dünya Filozofu ve Matematikçisi Profersör Muhammet Sıddık Afgan, Mega TV organizasyonu ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda seminer verecek. 4 Mayıs Cumartesi günü, saat 16.00'da gerçekleştirilecek olan etkinliğe tüm iş dünyası ve vatandaşlar davet edildi.


MUHAMMET SIDDIK AFGAN KİMDİR?
EĞİTİMİ:
⦁ 1963’den 1965 yıllar arasında Mezar-ı Şerif Sultan Gıyaseddin okulunun öğrencisi
⦁ 1965’ten 1970 yıllar arasında Kabil Mir Beçe Han lisesinin öğrencisi
⦁ 1970’dan 1973 yıllar arasında Kabil Kale-yi Murad Bek lisesinin öğrencisi
⦁ 1973’den 1976 yıllar arasında Kabil Ensari lisesinin öğrencisi
⦁ 1976’ten 1978 yıllar arasında Kabil Pul-i Teknik Enstitüsü Matematik Bölümün öğrencisi
⦁ 1982’den 1991 yıllar arasında Rusya Lepsik Şehrinin Matematik Fakültesinin Pedagoji Enstitüsünün öğrencisi ve Yüksek Lisans Diplomasının alınması
⦁ 1988’den 1991 yıllar arasında Rusya Leningirad şehrinin Sovyet Bilimler Akademisi Pedagoji Enstitüsünün Doktora öğrencisi
⦁ 1990’da Dünya Felsefi Matematik İlim Kurunması ve bilimsel yerlerde ve Sovyet Akademilerinde Afganistan uyruğu olan Sayın Muhammet Sıddık Afgan'ın adına kaydolunması.
GÖREVLERİ VE İŞ YERLERİ:
⦁ 1978’den 1979’e kadar Mezar- ı Şerifin Sultan Raziye Lisesi, Bahter Lisesi ve Öğretmen Okulunun Matematik Öğretmeni olarak çalışması
⦁ 1979’den 1982’e kadar Harb Okulunun ve Ülkenin Hava ve Savunculuk Üniversitesinin Matematik Öğretmeni olarak çalışması
⦁ 1989’dan 1991’e kadar Felsefe ve Matematik ilmi ile ilgili yapılan ve uygulanan araştırmalar
⦁ Amerika ve Sovyet kavramlar hususunda Bilim adamlar ve uzmanlar derneğinin üyesi ve Danışmanı
⦁ Barışa Destek Uluslararası hareketinin Danışmanı ve Sovyet kozmik Akademinin üyesi
⦁ Sovyet Lepsik şehrinin yükseköğretim Öğretmenler Enstitüsünün öğretmeni
⦁ Kif Üniversitesinin ve Ukrayna'nın diğer kurumlarında ve Eski Sovyet Üniversitelerin Genel Bilgiler Dersin öğretmeni
⦁ 80’den Fazla Yabancı bilim adamına ve uzmanlara Felsefi ve Matematik İlmin öğretişi
⦁ 1991’ten 1992 yılına kadar Dünya Matematik Felsefi Araştırma Merkezinin Kabile transferi
⦁ 1992’den 1993 yılına kadar Taşkent şehrinin Dünya Felsefi Matematik araştırma merkezin temsilcisinin korunması ve aynı zamanda Özbekistan Felsefi Matematik merkezin Bilimsel Konsey Başkanı olarak çalışması
⦁ Özbekistanın üniversitelerinde ve Polis Akademisinde ders profesörü ve ders danışmanı olarak çalışmak
⦁ Cumhurbaşkanı Sayın Kerimof’un siyasi ve bilimsel danışmanı olarak çalışmak
⦁ 1993’den 1994 yılına kadar Dünya Felsefi Matematik Araştırma Merkezin Başkanı
⦁ Meşhed şehrinde düzenlenen uluslararası ’Beyin ve Zihinin şaşırtıcıları’ konferansında ülke adına katılıp ve konferansın birincisi olması.
⦁ İran’ın Şiraz şehrinde Felsefi Matematik temsilcisinin açılması ve Şiraz Üniversitesinin bilimsel konferanslarında katılması.
⦁ 1991’ten 2001 yıllara kadar Dünya Matematik Felsefi Araştırma Merkezin Başkanı.
⦁ Afganistan Bilimler Akademisi Matematik Merkezin Başkanı ve aynı zamanda Afganistan Bilimler Akademisinin ilk yardımcının başkanı.
⦁ 2001’den 2004 yılına kadar Dünya Felsefi Matematik Araştırma Merkezinin Başkanı ve kültürel İşlerde yönetimin Özel Danışmanı.
KONFERANSLARI VE BİLİMSEL GEZİLERİ:
⦁ Afganistan Bilim Akademisinde, Üniversitelerde, pedagoji Enstitüsünde, Öğretmen okullarında ve okullarda yapılan onlarca konferansta katıldı.
⦁ Bilim Akademilerde, Üniversitelerde ve Kif, Ural, Mensk, Moskova, Leningrad ve diğer şehirlerde yapılan onlarca bilim konferansında katıldı ve bu konferanslar medyalar, radiolar ve gazeteler tarafından yayınlandı.
⦁ İran’a resmi olarak gitmesi ve İran’ın Meşhed Şehrinde düzenlenen uluslararası ’Beyin ve Zihin Şaşırtıcı’ konferansında katılması
⦁ İran’a resmi olarak gitmesi ve İranın Ehvaz, Esfehan ve Tihran şehirlerinde düzenlenen Bilimsel konferanslarda katılması
⦁ Fransa, Hollanda ve Almanyaya resmi olarak gitmesi ve Almanyanın Hamburg şehrinde Felsefi Matematik Araştırma Merkezin temsilcisinin açılması.
⦁ Eski Sovyet Birliğinin Bilimler Akademisinde uluslararası ’Manevi yönden insan gelişmesi’ sempozyomunda katılması.
ÜLKELERİN LİDERLERİ İLE GÖRÜŞMELERİ:
⦁ Afganistan eski cumhurbaşkanı Serdar Muhammet Dawod Han ile görüşmesi
⦁ Afganistan eski cumhurbaşkanı Dr. Necibullah ile görüşmesi
⦁ Afganistan liderleri, Üstad Müceddidi, Prof Üstad Rebbani ve Mula Ömer ile görüşmeleri
⦁ Sovyetin Cumhurbaşkanı Gerbaçof ile görüşmesi
⦁ Fransanın Cumhurbaşkanı Fransva Miteran ile görüşmesi
⦁ Gürcistanın Cumhurbaşkanı Şivard Nadzi ile görüşmesi
⦁ Rusyanın Cumhurbaşkanı Yelsen ile görüşmesi
⦁ Özbekistanın Cumhurbaşkanı Kerimof ile görüşmesi
⦁ İran İslam Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Refsencani ile görüşmesi
⦁ Tajikistan Cumhurbaşkanı Sayın İmam Rehman ile görüşmesi
2012’de Dünya Yılın adamı olarak bilindi.
SİYASİ FAALİYETLERİ:
Tüm uyanık vicdanı sızlanan bütün uluslararası siyasi problemlere karşı karar almak
Uluslararası bir problem olan Afganistan Rus işgalinin tekbihi
Felsefi Matematiğe göre Sovyet Rusyanın dağılma planının açıklanması ve 28 Sovyet komonist parti kongresinde Kremlinde binlerce izleyicinin önünde bu planın açıklanması
Irakın Kuveyte olan saldırısının tekbihi ve Seddam Hüseynin Kuveytlilere karşı yaptıklarına olan tekbih ve bir ay boyunca Leningrad’da gıda protestosuna neden olunması o zamanki bütün Afganistan, Sovyet Birliğinin medyalarında yayınladı.
Bu protestonun amacı sadece Afganlıların inançlarının belirlenmesi , ırak yaptığının tekbihi ve Kuveytlilere sempatilerini göstermek idi. Çünkü o zaman Afganistan, Sovyet Rusya'nın işgalindeydi ve seslerini çıkaramazlardı.
Bu gıda protestosunun nedeni batılılar tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizmesiydi.
TOPLU HABERLEŞME ALETLERİ:
⦁ Sayın Muhammet Sıddık Afgan'ın bilimsel işleri ve faaliyetleri Afgan film, Leningrad Film, Londra ve Fransa film yapma kurumları tarafından belgesellerin hazırlanması.
⦁ Dünya Bilimsel Felsefi Matematik Araştırma Merkezinin başarılıları hakkında dünyanın farklı ülkelerin kanaları ile yüzlerce televizyon görüşmesinin yapılması.
⦁ Dünya Felsefi Matematik Araştırma Merkezin faaliyetleri ve yaptıkları farklı ülkelerin dergilerinde gazetelerinde ve farklı internet sitelerinde yayınlandı.
DÜNYA FELSEFİ MATEMATİK ARAŞTIRMA MERKEZİNİN TEMSİLCİLERİ:
⦁ Moskova şehrinin Dünya Felsefi Matematik Araştırma Merkezinin temsilcisi
⦁ Leningirad şehrinin Dünya Felsefi Matematik Araştırma Merkezinin temsilcisi
⦁ Özbekistan Cumhuriyetinin Dünya Felsefi Matematik Araştırma Merkezinin temsilcisi
⦁ İran Cumhuriyetinin Dünya Felsefi Matematik Araştırma Merkezinin temsilcisi
⦁ Almanya Cumhuriyetinin Dünya Felsefi Matematik Araştırma Merkezinin temsilcisi